Wkład własny
Wkład własny

Wkład własny – co to jest, ile wynosi i co może być
wkładem własnym przy kredycie?

Wkład własny stanowi konieczny kapitał, aby skutecznie starać się o kredyt hipoteczny. Bank ustala procentowo, ile środków pieniężnych musisz wnosić względem wartości nieruchomości, aby otrzymać pozytywną decyzję. Obecnie nie istnieją oferty kredytowe, które całkowicie pokrywałyby wartość nieruchomości. Wszystkie banki wymagają wkładu własnego, co jest wynikiem Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Czy planujesz aplikować o kredyt hipoteczny? Czy masz zamiar zainwestować w budowę domu lub zakup mieszkania przy użyciu kredytu bankowego? Jeśli tak, na pewno będziesz musiał zgromadzić odpowiedni wkład własny, aby skutecznie ubiegać się o produkt zabezpieczony hipoteką. Zapoznaj się, czym dokładnie jest ten wkład i jaką powinien mieć wysokość.

Czym jest wkład własny? – definicja

Masz oszczędności na koncie lub w gotówce? Jeśli tak, to prawdopodobnie możesz wykorzystać je jako swój wkład własny, który jest jednym z warunków banków w przypadku wnioskowania o kredyt hipoteczny. Obecnie, kredyty hipoteczne nie są udzielane bez takiego wkładu. Ale co to właściwie jest?

To twój własny wkład finansowy, który inwestujesz w celu zrealizowania planowanej inwestycji, na którą zamierzasz zaciągnąć kredyt. Jeśli chodzi o zakup mieszkania, wkład własny staje się częścią ceny nieruchomości. W przypadku budowy domu, jest to udział w ogólnej wartości projektu budowlanego.

Można również powiedzieć, że wkład własny to środki finansowe, które masz dostępne w gotówce lub na kontach bankowych, a czasem również wartościowe przedmioty, które posiadasz i które można przeznaczyć na swoją inwestycję. Banki obecnie nie udzielają kredytów hipotecznych osobom, które nie posiadają wkładu własnego lub którego wkład jest bardzo niski, z obawy przed ryzykiem związanym z portfelem kredytowym.

Otrzymanie kredytu hipotecznego bez wkładu własnego jest również niemożliwe ze względu na wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) zalecenia dotyczące najlepszych praktyk w zakresie udzielania kredytów zabezpieczonych hipoteką.

Dlaczego banki wymagają wkładu własnego?

Wymóg posiadania wkładu własnego zaczął obowiązywać w polskich bankach od 2014 roku. Wcześniej kredyty hipoteczne były udzielane na 100% wartości nieruchomości, a nawet można było dostać oferty kredytów zabezpieczonych hipoteką na 110 lub 130% wartości zakupu mieszkania lub domu. To pozwalało na uzyskanie zobowiązania przekraczającego wartość nieruchomości, co pozwalało na sfinansowanie również kosztów remontu czy wyposażenia mieszkania.

Obecnie taka praktyka nie jest już możliwa, jednak zmiany związane z wymaganym wkładem własnym zaczęły się pojawiać w bankach już w 2014 roku. Wtedy Komisja Nadzoru Finansowego, odpowiedzialna za regulację rynku bankowego, wydała Rekomendację S, dotyczącą najlepszych praktyk związanych z zarządzaniem kredytami zabezpieczonymi hipotecznie.

Rekomendacja S to zbiór wytycznych określających, jakie praktyki powinny stosować banki w przypadku kredytów zabezpieczonych hipoteką na nieruchomości mieszkalne. KNF, wydając Rekomendację S, miała na celu zmniejszenie ryzyka kredytowego, które wcześniej były ponoszone przez banki. Jedną z dziesięciu rekomendacji zawartych w Rekomendacji S jest żądanie od kredytobiorcy wniesienia wkładu własnego.

Z biegiem lat KNF zwiększała ten wymóg. Kolejno było to:

 • 5 proc. wkładu w 2014 roku,
 • 10 proc. w 2015 roku,
 • 15 proc. w 2016 roku,
 • 20 proc. w 2017 roku.

Zgodnie z Rekomendacją S, banki wymagają, aby osoby starające się o kredyty hipoteczne wnosiły wkład własny w wysokości 20 procent, choć obecnie instytucje finansowe mogą samodzielnie ustalać ten poziom i go obniżać, jeśli klient zgodzi się na dodatkowe zabezpieczenia spłaty kredytu.

Pod koniec 2020 roku Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przyjęła ostateczną wersję zmienionej Rekomendacji S. W przypadku kredytów zabezpieczonych hipoteką na nieruchomości mieszkalne, wymagany wkład własny klienta nadal musi wynosić co najmniej 20 procent wartości nieruchomości, która stanowi zabezpieczenie kredytu. Jednocześnie wprowadzono postanowienie, że w przypadku zobowiązań z opcją „klucz za dług”, wkład własny powinien wynosić nie mniej niż 30 procent. Opcja ta pozwala kredytobiorcy przekazać własność nieruchomości bankowi i w ten sposób pozbyć się swojego zadłużenia.

Ile wynosi wkład własny w 2021 roku?

W wydanej Rekomendacji S, Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleca, aby banki żądały od klientów minimalnego wkładu własnego równego 20 procent wartości nieruchomości lub kosztów inwestycji mieszkaniowej. Jednak połowę tego wymaganego wkładu można zastąpić poprzez zakup dodatkowego ubezpieczenia o niskim wkładzie własnym.

W zależności od konkretnego banku, udzielającego kredytu hipotecznego, wysokość wkładu własnego w roku 2021 może być zróżnicowana.

 • 10 proc. – Alior Bank, PKO BP, Pekao SA, Bank Millennium, Credit Agricole, mBank, Santander Bank Polska;
 • 20 proc. – ING Bank Śląski, Bank Ochrony Środowiska, BNP Paribas Bank, Citi Handlowy.

Przedstawiamy to również w poniższej tabeli:

Bank Wysokość wkładu własnego
Alior Bank 10%
PKO BP 10%
Pekao 10%
Bank Millenium 10%
mBank 10%
ING Bank Śląski 20%
Santander Bank Polska 10%
Credit Agricole 10%
Citi Handlowy 20%
Bank Ochrony Środowiska 20%
BNP Paribas Bank 20%

Minimalny wkład własny – 2021

W opisanych ofertach bankowych z tego roku wymagano, aby klient dysponował co najmniej 10 procent wartości inwestycji, aby mieć szansę na pozytywne rozpatrzenie swojego wniosku kredytowego. Zazwyczaj pozostałą część (10 procent wkładu) można było zastąpić, korzystając z ubezpieczenia o niskim wkładzie własnym.

Wkład własny dla kredytów we frankach

Aktualnie, praktycznie niemożliwe jest uzyskanie kredytu hipotecznego denominowanego we frankach szwajcarskich. Jednak, jeśli jesteś zainteresowany kredytem w obcej walucie, dostępnym jedynie dla osób zarabiających w walutach zagranicznych, musisz być gotów na wyższy wymóg wkładu własnego.

Na przykład w Alior Banku, w przypadku kredytów w euro, minimalny wkład własny wynosi 22 procent wartości nieruchomości. Dla kredytów w funtach brytyjskich, ten wymóg wynosi 26 procent, a dla kredytów w dolarach, wynosi 32 procent. Jeśli rozważasz kredyt walutowy w Pekao Banku z okresem kredytowania wynoszącym 20 lat, będziesz musiał wpłacić aż 40 procent wartości nieruchomości jako wkład własny.

Kredyt hipoteczny bez wkładu własnego – czy jest to możliwe?

Osoby, które nie dysponują oszczędnościami ani nie posiadają działki budowlanej, którą można by wykorzystać jako wkład własny do kredytu, często zastanawiają się, czy istnieje możliwość uniknięcia tego wymogu i uzyskania zobowiązania hipotecznego. Czy jest możliwe otrzymanie kredytu hipotecznego bez wkładu własnego?

Niestety, obecnie nie istnieje możliwość uzyskania pozytywnej decyzji w sprawie wniosku o kredyt hipoteczny bez konieczności posiadania minimalnego wkładu własnego. W niektórych bankach w Polsce ten wymóg wynosi zaledwie 10 procent, a pozostałą część trzeba zabezpieczyć innymi środkami. Jednak oferta kredytów bez wkładu własnego od dłuższego czasu nie jest dostępna w polskich instytucjach finansowych.

Z uwagi na pandemię koronawirusa, pojawiły się trudności w uzyskiwaniu kredytów hipotecznych z niskim wkładem własnym. W związku z tym, w 2020 roku banki podniosły wymagany próg oszczędności, które klient musi posiadać w celu ubiegania się o kredyt. Zamiast 10 procent, wzrosło to do 20, a nawet 30 procent. Jednak ustabilizowanie sytuacji związaną z pandemią COVID-19 sprawiło, że instytucje bankowe zrezygnowały z tego wyższego wymogu wkładu własnego.

Być może w przyszłości pojawi się możliwość uzyskania kredytu hipotecznego na mieszkanie bez wkładu własnego w ofertach polskich banków, w ramach wsparcia polskiego rynku mieszkaniowego w ramach programu Polski Ład.

Które banki przyznają kredyt hipoteczny bez wkładu własnego?

Jeśli rozważasz wnioskowanie o kredyt hipoteczny bez konieczności posiadania własnego wkładu, musisz wiedzieć, że obecnie taki wkład jest zawsze wymagany. Jednak ta sytuacja ma się zmienić wraz z wprowadzeniem programu „Kredyt bez wkładu własnego” w ramach Polskiego Ładu. Ważne jest jednak to, że wkład własny nie musi być wyłącznie w formie środków finansowych. Banki mogą także akceptować, na przykład, posiadanie działki budowlanej, na której planujesz postawić swój dom.

Gwarancja wkładu własnego w ramach Nowego Ładu

Zapowiedzi rządu dotyczące wsparcia budownictwa mieszkaniowego w ramach Polskiego Ładu (wcześniej znany jako Nowy Ład) sugerują, że w przyszłości niektórzy Polacy będą mieli możliwość skorzystania z kredytów hipotecznych objętych gwarancją i kredytów bez konieczności posiadania wkładu własnego na zakup mieszkania. Takie mieszkania bez wkładu własnego stanowić będą element planowanego programu Polski Ład.

Zgodnie z propozycją rządu, kredyty hipoteczne będą udzielane pod gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego do kwoty 100 000 zł, zastępując wymagany przez banki wkład własny. Będzie można je składać do końca 2030 roku, przy minimalnym okresie spłaty wynoszącym 15 lat. Dodatkowo, ustalony zostanie maksymalny limit ceny nieruchomości, który będzie finansowany, uwzględniający wiele różnych czynników.

Kredytobiorcami, którzy będą mogli skorzystać z kredytu bez wkładu własnego z gwarancją BGK, mogą być:

 • małżeństwa,
 • osoby samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko,
 • osoby samotne, niepełnosprawne w stopniu znacznym lub całkowicie niepełnosprawne.

Jeżeli to małżeństwo lub osoba samotnie wychowująca dziecko jest klientem, to młodszy z małżonków lub samotny rodzic w roku, w którym wnioskowany jest kredyt, nie może przekroczyć 40 lat.

Suma spłat rodzinnych, które przysługują w odniesieniu do jednego kredytu, będzie ograniczona do maksymalnie 100 tysięcy złotych. Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) dokona takiej spłaty, jeśli dana osoba nie posiada prawa własności do mieszkania lub domu jednorodzinnego, który nie jest finansowany na podstawie kredytu bez wkładu własnego.

Finansowanie spłat rodzinnych związanych z narodzinami dziecka oraz kosztów i wydatków z tytułu udzielonych gwarancji wkładu własnego dla kredytów bez wkładu własnego zostanie zapewnione poprzez Rządowy Fundusz Mieszkaniowy przy Banku Gospodarstwa Krajowego.

Wysokość wkładu własnego w stosunku do wielkości kredytu – LTV

Przy staraniach o kredyt hipoteczny w banku istotne jest nie tylko określenie pożądanej wysokości wkładu własnego przez kredytodawcę, ale również ustalenie, jaki jest stosunek tego wkładu własnego do całkowitej kwoty zobowiązania, o którą klient się ubiega.

Czy wkład własny wpływa na wielkość kredytu, o który ubiega się kredytobiorca? Banki stosują wskaźnik LTV (ang. Loan to Value) podczas udzielania kredytów hipotecznych. Decyzja o przyznaniu kredytu hipotecznego jest uzależniona od wysokości tego wskaźnika, co ma wpływ na koszty finansowania. Wartość tego wskaźnika jest mierzona jako stosunek kwoty kredytu do wartości zabezpieczenia, które klient przedstawia i które jest oczekiwane przez bank.

Wskaźnik LTV jest używany przez instytucje finansowe do oceny ryzyka, jakie podejmują, udzielając kredytów swoim klientom, i jest uwzględniany za każdym razem przy rozważaniu takich wniosków.

Im większa suma kredytu w stosunku do wartości nieruchomości, którą bank musi pożyczyć, tym większe ryzyko ponosi bank. To ma szczególne znaczenie w przypadku kredytów hipotecznych, gdzie nieruchomość stanowi zabezpieczenie, a jej wartość może drastycznie spaść w ciągu kilku dziesięcioleci, szczególnie w przypadku poważnego kryzysu gospodarczego.

Warto wiedzieć, że wskaźnik LTV (ang. Loan to Value) jest istotny. Jeśli widzisz w ofercie banku, że LTV wynosi 90 procent, oznacza to, że bank jest gotów udzielić kredytu hipotecznego w wysokości maksymalnie 90 procent wartości nieruchomości, która stanowi zabezpieczenie.

Banki określają maksymalny poziom wskaźnika LTV, a kredyty hipoteczne muszą mieć taką wartość, aby wskaźnik ten był możliwie jak najwyższy. Zazwyczaj ten limit wynosi od 80 do 90 procent, co automatycznie oznacza, że kredytobiorca musi wnosić wkład własny w wysokości 20 lub 10 procent, aby uzyskać kredyt hipoteczny.

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego – co powinieneś wiedzieć?

Banki czasami pozwalają na uzyskanie kredytu hipotecznego nawet w przypadku braku wymaganego 20-procentowego wkładu własnego, pod warunkiem, że kredytobiorca dysponuje przynajmniej połową tego wymaganego wkładu, a pozostałą brakującą część zabezpiecza poprzez ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. Jednak wykupienie takiego ubezpieczenia wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego jest rodzajem zabezpieczenia interesów banku, gdzie kredytobiorca płaci składkę na ubezpieczenie, które chroni interesy banku. Można to porównać do gwarancji, że w przypadku trudności ze spłatą zobowiązania bank będzie mógł odzyskać część środków z ubezpieczenia. Dzięki temu ubezpieczeniu klient zyskuje możliwość otrzymania pozytywnej decyzji kredytowej.

Co może być wkładem własnym i jak go udokumentować?

Popełnieniem błędu jest identyfikowanie wkładu własnego wyłącznie z „żywą gotówką”, czyli dostępnymi środkami na koncie bankowym lub w domowej skrytce. Banki faktycznie akceptują inne źródła, pod warunkiem, że zostaną one odpowiednio udokumentowane. Gdzie więc szukać środków na wkład własny? Co jeszcze można zaliczyć na jego poczet, aby uzyskać kredyt hipoteczny, nawet jeśli nie ma się oszczędności?

Bank może wziąć pod uwagę nawet wartość nieruchomości gruntowej, na której w przyszłości ma powstać nieruchomość będąca obiektem finansowania. Dlatego, jeśli jesteś właścicielem działki budowlanej i planujesz na niej budowę, większość instytucji finansowych potraktuje jej wartość jako twój wkład własny.

Niemniej jednak, bank oceni, czy nieruchomość gruntowa nie jest obciążona hipoteką. Jeśli tak się stanie, bank określi, w jakiej części wartość tej nieruchomości może zostać uznana za wkład własny, i powie ci, ile jeszcze musisz dodać ze swoich środków, aby osiągnąć wymagany wkład własny.

Jednocześnie, jeśli bank udziela kredytu hipotecznego, może zgodzić się na zaledwie 10-procentowy wkład własny, pod warunkiem, że pozostałe 10 procent zostanie zastąpione czymś innym. W takim przypadku akceptowalnymi formami zabezpieczenia są:

 1. Umowa ubezpieczenia kredytu, którą klient zawiera z firmą ubezpieczeniową, obejmująca ubezpieczenie niskiego wkładu własnego lub braku wkładu własnego, które stanowi zabezpieczenie brakującej części ekspozycji kredytowej.
 2. Blokowanie środków na rachunku bankowym lub ustanowienie zastawu na denominowanych w złotych dłużnych papierach wartościowych Skarbu Państwa (np. obligacje skarbowe) lub Narodowego Banku Polskiego.
 3. Przeniesienie na własność banku kwoty w złotówkach lub innej walucie.
 4. Środki zgromadzone na rachunku III filarowym, czyli w ramach systemu emerytalnego, takie jak środki na Indywidualnym Koncie Emerytalnym (IKE) lub na Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE).

W niektórych przypadkach bank może także zezwolić na wniesienie całego lub części wymaganego wkładu własnego poprzez programy wsparcia rozwoju budownictwa mieszkaniowego, które wynikają z przepisów prawnych. Przykładem takiego programu było niedawne „Mieszkanie dla Młodych” (MdM) w Polsce. W przyszłości wkład własny może zostać zastąpiony gwarancją bankową w ramach programu „Kredyty bez wkładu własnego” w ramach Polskiego Ładu.

Pamiętaj także o konieczności dostarczenia dokumentów do banku potwierdzających twój wkład własny na kredyt, jeśli posiadasz działkę budowlaną, na której planujesz budowę. Należy przedstawić dokumenty potwierdzające własność nieruchomości oraz jej wycenę dokonaną przez rzeczoznawcę razem z wnioskiem kredytowym.

Warto zaznaczyć, że przy niskim wkładzie banki zazwyczaj nie oferują korzystnych warunków kredytowania. Wręcz przeciwnie, możesz się spodziewać, że instytucja udzielająca kredytu zastosuje wyższą marżę niż w przypadku posiadania znaczącego wkładu własnego. Posiadając znaczące oszczędności do zainwestowania, masz silniejszą pozycję negocjacyjną i możesz negocjować korzystniejszą marżę oraz niższą prowizję za przystąpienie do kredytu.

Czy przy kredycie hipotecznym darowizna może być wkładem własnym?

Jednym ze skutecznych sposobów na uzupełnienie wkładu własnego jest otrzymanie darowizny od rodziny, takiej jak rodzice lub dziadkowie. Dzięki temu, otrzymane środki mogą być zwolnione z podatku od spadków i darowizn, a maksymalna kwota zwolnienia wynosi nawet 19 274 zł. Ważne jest zachowanie odpowiedniej procedury przy przekazywaniu darowizny, w tym sporządzenie umowy w formie pisemnej w celu udokumentowania transakcji. Cały proces powinien być również zgłoszony do urzędu skarbowego.

Aby umowa darowizny została uznana przez bank jako wkład własny, musi być sporządzona w odpowiedni sposób. W umowie darowizny powinny być zawarte pewne kluczowe informacje, takie jak dane osobowe darczyńców i obdarowanych, data i miejsce zawarcia umowy, rodzaj darowizny (np. gotówka), oświadczenie o tym, że przekazane środki należą do darczyńcy i nie obciążają przedmiotu darowizny żadnymi zobowiązaniami, oświadczenie obdarowanego o przyjęciu darowizny, oraz określenie daty przekazania darowizny.

Otrzymanie darowizny jako wkład własny stanowi skuteczny sposób na uzyskanie wymaganych środków przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny.

Pracownicze Plany Kapitałowe na pokrycie wkładu własnego – czy to możliwe?

Oszczędzanie w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) otwiera możliwość gromadzenia środków, które można wykorzystać przy zakupie nieruchomości. Czy jest możliwe wykorzystanie tych środków z PPK jako wkładu własnego? Tak, jednakże taka operacja jest de facto pożyczką na wkład własny z PPK. Zgodnie z przepisami ustawy o PPK, uczestnik PPK ma prawo dokonać wpłaty środków do swojego konta w celu pokrycia wkładu własnego, ale jest również zobowiązany do ich zwrotu.

Wypłata środków z PPK może być przeznaczona na pokrycie wkładu własnego przy zakupie nieruchomości z udziałem kredytu hipotecznego. Uczestnik PPK, który nie przekroczył 45. roku życia, może wystąpić z wnioskiem o wypłatę środków z PPK. W momencie wypłaty, uczestnik PPK zawiera umowę z instytucją finansową, zobowiązując się do zwrotu pożyczonych środków zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy o PPK.

W rzeczywistości pożyczka z PPK na wkład własny jest udzielana ze środków, które należą do uczestnika. Zwrot pożyczki do funduszu PPK musi nastąpić między 5. a 15. rokiem od daty wypłaty. Uczestnik może zakończyć spłatę tej specyficznej pożyczki na swoje konto PPK nawet w wieku 60 lat, co pozwoli mu wypłacić te środki bez obciążających podatków.

W przypadku niespłacenia pożyczki z PPK na wkład własny, uczestnik będzie musiał zapłacić podatek od dochodu w wysokości 19 proc., który będzie naliczany od dochodu uczestnika PPK w obszarze, w którym nie dokonano zwrotu wypłaconych środków zgodnie z terminem umowy zawartej z instytucją finansową.

Czy możliwe jest otrzymanie wkładu własnego od dewelopera?

Kredytobiorca niekoniecznie otrzymuje wkład własny od dewelopera, ale może zdecydować się na pożyczkę, aby uzyskać niezbędne środki finansowe. Taka forma pożyczki na wkład własny jest zazwyczaj dostępna tylko w przypadku zakupu nieruchomości na rynku pierwotnym.

Rozwiązanie, które zakłada pozyskanie pożyczki od dewelopera na cel wkładu własnego, jest korzystne dla obu stron umowy. Deweloper uzyskuje finansowanie, jednocześnie sprzedając nieruchomość w atrakcyjnej cenie. Kupujący z kolei ma możliwość zrealizowania swojego planu zakupu nieruchomości na rynku pierwotnym, korzystając z pożyczki na wkład własny od dewelopera.

Wkład własny a książeczka mieszkaniowa

W latach 70. i 80. XX wieku wiele osób w Polsce korzystało z własnej książeczki mieszkaniowej, która służyła jako narzędzie oszczędzania na cele mieszkaniowe. Niestety, nie wszyscy wykorzystali tę opcję, więc obecnie w niektórych domach można jeszcze odnaleźć ten dokument. Czym dokładnie jest książeczka mieszkaniowa i czy ma ona dzisiaj jakiekolwiek znaczenie?

Książeczka mieszkaniowa była mechanizmem zbierania środków na cele mieszkaniowe. Wiele osób otwierało takie książeczki dla swoich dzieci, aby pomóc im w przyszłości. Jednakże, inflacja, która miała miejsce w okresie transformacji ustrojowej w Polsce, zwłaszcza w latach 1989-1990, obniżyła wartość pieniądza, a denominacja z 1995 roku jeszcze bardziej pogłębiła ten proces. W rezultacie, oszczędności zgromadzone na książeczkach mieszkaniowych stały się niemal bezwartościowe.

Aby zrekompensować straty poniesione przez Polaków, rząd wprowadził 30 listopada 1995 roku ustawę o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, przyznając premie gwarancyjne i zwrot bankom wypłaconych premii gwarancyjnych. Przepisy tej ustawy umożliwiają właścicielom książeczek mieszkaniowych ubieganie się o wypłatę premii gwarancyjnej, co pozwala na uzyskanie środków na cele mieszkaniowe.

Przepisy te określają, że osoby mające oszczędności na książeczce mieszkaniowej mogą starać się o wypłatę premii gwarancyjnej po złożeniu w banku wniosku o zamknięcie książeczki oraz dostarczeniu odpowiednich dokumentów. Taki wniosek trzeba skierować do banku, który wydał książeczkę mieszkaniową, zazwyczaj jest to bank PKO. Premię gwarancyjną można uzyskać w przypadku takich celów jak wymiana okien w mieszkaniu, prace związane z instalacjami elektrycznymi lub gazowymi w lokalu mieszkalnym, budowa domu lub zakup mieszkania.

Wielu banków, które udzielają kredytów hipotecznych z zabezpieczeniem hipotecznym, pozwala na wykorzystanie środków z książeczki mieszkaniowej jako wkładu własnego na kredyt.

Aby złożyć wniosek o zamknięcie książeczki mieszkaniowej, musisz dołączyć do niego zaświadczenie potwierdzające wartość zgromadzonych środków na koncie. Gdy wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, bank, który obsługuje książeczkę mieszkaniową, przekaże kwotę premii gwarancyjnej – jako twój wkład własny – bezpośrednio na konto sprzedawcy nieruchomości.

Wkład własny – kiedy przelać deweloperowi?

Jeżeli planujesz zakup mieszkania od dewelopera przy użyciu kredytu hipotecznego, czyli w przypadku rynku pierwotnego, pewnie zastanawiasz się, czy konieczne jest przekazanie zgromadzonej kwoty wkładu własnego bezpośrednio do banku, który udzieli ci kredytu. To nie do końca prawda.

Wkład własny jest wpłacany na specjalne konto powiernicze dewelopera, które jest prowadzone przez bank udzielający kredytu. Najczęściej tę transakcję wykonuje się w momencie podpisywania umowy z deweloperem, takiej jak umowa deweloperska lub przedwstępna, która dotyczy zakupu nieruchomości. Konieczność wpłacenia wkładu własnego następuje jeszcze przed ostatecznym uzyskaniem decyzji o przyznaniu kredytu, choć po uzyskaniu wiążącej decyzji kredytowej.

Czy przy zakupie nieruchomości zawsze wymagany jest zadatek?

W przypadku zakupu mieszkania przy użyciu kredytu hipotecznego lub podobnego zobowiązania, często podpisywana jest umowa przedwstępna dotycząca kupna-sprzedaży nieruchomości. Wraz z tą umową może iść zadatek na nieruchomość. Kupujący wpłaca go jako część przyszłych płatności za nieruchomość, ale może być również zastąpiony zaliczką lub w ogóle nie występować.

Zadatek nie jest obowiązkowy w umowie przedwstępnej zakupu nieruchomości, ale pełni funkcję zabezpieczającą obie strony w razie ewentualnego wycofania się którejkolwiek z nich. Umowa przedwstępna z zadatkiem motywuje kupującego i sprzedającego do dotrzymania uzgodnień. Jeśli nie dojdzie do zawarcia głównej umowy sprzedaży, strona, która nie wywiązała się z warunków umowy przedwstępnej, może stracić zadatek.

Jeśli chodzi o kwestię zwrotu zadatku, to ogólnie mówiąc, jeśli to kupujący nie dotrzyma umowy, to ryzykuje utratę wpłaconych środków. Z kolei, jeśli to sprzedający nie spełni warunków umowy, nie tylko nie może zatrzymać zadatku, ale jest zobowiązany do jego zwrotu w dwukrotnie wyższej kwocie.