Prowizja przy kredycie hipotecznym. Czym jest i do kiedy jest płatna?

Cena kredytu hipotecznego składa się z kilku części. Oprócz odsetek mamy też marżę i prowizję, którą do banku płaci się za udzielenie kredytu. Jej maksymalna wielkość jest ograniczona prawnie, ale banki mają pewne możliwości określenia jej wielkości. Jak obliczana jest prowizja od kredytu hipotecznego? Ile to kosztuje?

Prowizja przy kredycie hipotecznym. Czym jest i do kiedy jest płatna

Prowizja za udzielenie pożyczki wynosi 0 procent to się czasami zdarza, to stanowi skuteczną zachętę dla klientów. Jednak taka atrakcyjność nie zawsze wiąże się z opłacalnością pożyczki. Jak to jest możliwe? Przeczytaj wszystko, co musisz wiedzieć o prowizji od kredytów hipotecznych.

Czym jest prowizja przy kredycie hipotecznym?

Zastanawiasz się nad ceną pożyczki, którą chcesz wziąć? Zapewne znajdziesz w nich wiele elementów. Pytanie może brzmieć: jaka jest prowizja za kredyt hipoteczny i dlaczego bank ją pobiera? Prowizja jest jedną z płatności związanych z kredytem hipotecznym. Oblicza się go na podstawie określonego procentu całkowitej kwoty zobowiązania. Rozliczenie następuje jednorazowo, w dniu podpisania umowy pożyczki. (można kredytować)

Kwota prowizji jest częścią kosztów pozaodsetkowych uregulowanych ustawą przeciwko lichwie z marca 2016 r. Zgodnie z jej wytycznymi wydatki nie mogą przekroczyć 25% całkowitej kwoty i 30 proc. wartość za każdy rok obowiązywania umowy. W sumie nie mogą być większe niż pożyczona kwota.

Prowizja od kredytu hipotecznego obecnie nie przekracza 3%. Jednocześnie warto wiedzieć, że w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego klient ma prawo dochodzić zwrotu wszystkich kosztów związanych z obowiązkiem, w tym prowizji.

Ostatecznie jednak decyduje całkowity koszt, tj. wysokość odsetek, wysokość marży, wysokość składki ubezpieczeniowej. Na cenę ma również wpływ czas trwania pożyczki – im dłuższy, tym wyższy całkowity koszt, choć kwota spłaty maleje.

Prowizja, marża i oprocentowanie – składowe kosztu kredytu hipotecznego

Banki czasami chwalą się niskim oprocentowaniem kredytów hipotecznych, ale to nie czyni takiego produktu opłacalnym. To może być tylko punkt wyjścia. To samo dotyczy sytuacji, gdy kładą nacisk na niską marżę lub 0% prowizji. Lepszą miarą kosztu kredytu hipotecznego jest roczna stopa procentowa (RRSO), która obejmuje wszystkie te opłaty jako procent w skali roku. Jest to cena, jaką płacisz za pożyczony kapitał.

Tutaj warto rozróżnić pojęcia, aby zrozumieć, z czego dokładnie składają się koszty kredytu hipotecznego. To będzie:

  • oprocentowanie – suma stawki WIBOR(R) 3M lub 6M oraz marży banku;
  • stawka WIBOR(R) – średnia arytmetyczna oprocentowania największych banków po odrzuceniu skrajnych wartości;
  • marża – zarobek banku, więc jej wysokość zależy od niego – po podpisaniu umowy marża się już nie zmienia.

Tu może pojawić się kolejne pytanie – jaka jest różnica między marżą a prowizją? Na tym zarabia bank. Marża to część każdej raty, którą należy zapłacić w okresie spłaty kredytu. Prowizja to jednorazowa płatność, którą uiszcza się po podpisaniu umowy kredytowej.

Kiedy płaci się prowizję od kredytu hipotecznego? Jak widać nie zawsze. Opłata zerowa nie zawsze wiąże się z korzyścią płynącą z kredytu, tym bardziej, że zazwyczaj towarzyszą jej dodatkowe wymagania ze strony banku, jak np. konieczność uzyskania dodatkowego ubezpieczenia. W miarę wydłużania się okresu kredytowania odsetki i opłaty mogą spadać, ale łączna kwota do spłaty wzrośnie.

Inne rodzaje prowizji przy kredycie hipotecznym

W przypadku udzielenia kredytu hipotecznego obowiązuje opłata opisana powyżej. Jak widać, zwykle waha się od 0% do około 2%. Nie jest to jednak jedyny rodzaj prowizji od kredytu hipotecznego. Do tego może pojawić się prowizja za wcześniejszy zwrot pożyczki (nie we wszystkich umowach) oraz prowizja za rozpatrzenie wniosku o pożyczkę (coraz rzadziej).

Przed podpisaniem umowy warto zapoznać się z oferowanymi przez bank prowizjami i opłatami oraz poprosić doradcę o pełną symulację kredytu hipotecznego. Może się zdarzyć, że wcześniejsza spłata kredytu może wiązać się ze sporymi wydatkami. Często jest to opłata, na którą nie zwracamy uwagi podczas składania wniosku kredytowego i zawierania umowy kredytowej.

Prowizja banku przy kredycie hipotecznym – podsumowanie

Porównując oferty należy zwrócić uwagę na wielkość takiej prowizji. Liczba 2 procent niewiele znaczy, jeśli nie odniesiemy jej do konkretnego przypadku. Oczywiście im wyższa kwota pożyczki, tym wyższa kwota prowizji. Jeśli kwota pożyczki wynosi 300 000 zł, a prowizja 2 proc., klient musi zapłacić 6 000 zł. zł Jeśli klient nie ma środków na opłacenie prowizji, może poprosić bank o doliczenie tej kwoty do miesięcznej raty, ale to nic nie da, bo oprocentowanie wzrośnie.

Niezapomniany!

Prowizje 0,00% często wynikają z akcji, w której uczestnik jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia na określony czas.
Np. wymagają ubezpieczenia na życie co najmniej na 5 lat i zapewnienia, że ​​wynagrodzenie trafia na konto banku. W innych przypadkach musisz podjąć kartę kredytową i z niej korzystać. Produkty dodatkowe są bramą do negocjacji z bankiem.

Prowizja banku od kredytu hipotecznego to tylko część kosztów kredytu. W praktyce jest to zazwyczaj około 2%. Jeśli starasz się o kredyt hipoteczny, nie skupiaj się na tym parametrze. Nie wpadnij też w pułapkę, że kredyt hipoteczny 0% da ci mniejszy koszt. Zawsze zwracaj uwagę na bardziej dokładny wskaźnik – roczną stopę procentową! Tylko wtedy poznasz całkowity koszt swojej propozycji pożyczki.