Wydzielenie części nieruchomości
spod hipoteki bankowej?

Zdecydowałeś się na kredyt hipoteczny? Musisz więc wiedzieć, że zabezpieczy go hipoteka. Co to dokładnie oznacza? Po podpisaniu umowy zostanie ona wpisana do księgi wieczystej, która wygaśnie w dniu spłaty hipoteki. Nadal jesteś właścicielem nieruchomości, więc możesz ją zbyć. Jednocześnie bank ma prawo dochodzić swoich praw w przypadku, gdy przestaniesz spłacać kredyt ratalny.

Czy wiesz, że hipoteka może przyjmować różne formy? Nie zawsze zabezpieczenie będzie stanowić nieruchomość, którą masz zamiar sfinansować kredytem hipotecznym. Zobacz, jakie inne rozwiązania masz do dyspozycji i kiedy możesz z nich skorzystać.

Rodzaje hipotek

Istnieje kilka rodzajów hipotek, a każdy z nich stanowi pewnego rodzaju ograniczenie prawa rzeczowego. W każdym przypadku zachodzi także konieczność dokonania wpisu do księgi wieczystej. Nie każda hipoteka będzie jednak stanowiła zabezpieczenie kredytu bankowego. Zobacz, czym się różnią:

  • Hipoteka przymusowa – to zabezpieczenie spłaty zobowiązania, które ustanowione zostaje decyzją sądu. Jej cechę charakterystyczną stanowi fakt, że nie wymaga zgody dłużnika.
  • Odwrócona hipoteka – to przeciwieństwo kredytu hipotecznego. Z tego rozwiązania skorzystać mogą wyłącznie osoby, które są już właścicielami nieruchomości. W praktyce najczęściej decydują się na nie emeryci, aby zwiększyć swój miesięczny dochód w zamian za przekazanie własności do posiadanej nieruchomości po swojej śmierci.
  • Hipoteka kaucyjna – ten rodzaj hipoteki obecnie już nie funkcjonuje. Co jednak kryło się za tym pojęciem? Stosowano ją jako formę zabezpieczenie w sytuacji, gdy na daną chwilę niemożliwe było określenie wartości wierzytelności. Tego rodzaju hipoteka miała stanowić maksymalna kwotę zobowiązania, która mogła być efektem zawarcia umowy cywilnoprawnej.
  • Hipoteka umowna – to przeciwieństwo hipoteki przymusowej. Aby do niej doszło, właściciel nieruchomości musi złożyć dobrowolne oświadczenie woli o ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki. Oświadczenie to musi mieć postać aktu notarialnego. Właśnie ten rodzaj hipoteki służy do zabezpieczenia umów z bankiem.
  • Hipoteka łączna – zbliżona do zwykłej hipoteki. W tym przypadku zabezpieczenie kredytu stanowi inna nieruchomość, która nie jest przedmiotem umowy kredytowej. Co ważne, nieruchomość ta nie musi być koniecznie własnością kredytobiorcy. Równie dobrze może ona należeć do członków jego rodziny. Wymagana jest jedynie zgoda na jej obciążenie.

Jak sprzedać lub kupić mieszkanie z hipoteką?

Czy możesz sprzedać mieszkanie, nawet jeśli nie spłaciłeś kredytu hipotecznego? Tak, możesz. W końcu jesteś właścicielem nieruchomości i możesz nią rozporządzać. Należy jednak zgłosić tego typu zamiar do banku, w którym zaciągnąłeś kredyt hipoteczny. Pracownik banku dostarczy Ci dowód aktualnego salda zadłużenia oraz informacje potrzebne do spłaty kredytu.

Jak wydzielić część nieruchomości spod hipoteki bankowej?

Jeśli wartość nieruchomości znacznie przewyższa kwotę kredytu, możesz wydzielić część nieruchomości z hipoteki bankowej. Jeżeli pozostała część nieruchomości nadal będzie zabezpieczać jej ewentualne roszczenia, bank wyrazi zgodę na zwolnienie hipoteki.

Jak podzielić część majątku? Musisz wysłać pismo do banku, aby zwolnić hipotekę na części nieruchomości, o którą się ubiegasz. Powinieneś dokładnie określić, co chcesz wydzielić i wykazać, że hipoteka na pozostałej nieruchomości nadal będzie stanowiła odpowiednie zabezpieczenie kredytu.

Hipoteka a kredyt hipoteczny

Pojęcia hipoteczny i hipoteczny są czasami używane zamiennie, ale nie są do końca poprawne. Zabezpieczeniem hipoteki jest hipoteka. W dużym skrócie oznacza to, że osoba chcąca uzyskać kredyt hipoteczny musi wyrazić zgodę na ograniczenie praw majątkowych związanych z zakupioną nieruchomością, aby bank mógł dochodzić swoich praw. Jednak nadal jest jego właścicielem. Jeśli kredytobiorca terminowo spłaci dług, nie odczuje nawet powyższych ograniczeń praw majątkowych. Wraz ze spłaceniem ostatniej raty hipoteka przestanie istnieć.

Rozważasz kredyt hipoteczny? Wtedy ranking kredytów hipotecznych może ci pomóc. To najprostszy sposób na szybkie porównanie dostępnych ofert aktualnie dostępnych dla pożyczkobiorców. Wybierz interesującą Cię kwotę oraz okres kredytowania i porównaj oferty.

Kredyt hipoteczny w 2020 roku może być nieco trudniej uzyskać przez pandemią koronawirusa. Zanim zdecydujesz się na konkretną ofertę, zweryfikuj zasady obowiązujące w danym banku.