Wakacje kredytowe. Na czym polegają i jak często można z nich skorzystać?

Wakacje kredytowe, czyli okres opóźnienia w spłacie rat, to element wsparcia, z którego może skorzystać kredytobiorca, jeśli bank ma taką możliwość w swojej ofercie. Sprawdź podpisaną z bankiem umowę dotyczącą wakacji kredytowych i na jakich warunkach można je wykonać. Jak to wygląda w poszczególnych polskich bankach?

Wakacje kredytowe. Na czym polegają i jak często można z nich skorzystać

Nawet jeśli kupiłeś najtańszy kredyt hipoteczny i myślałeś, że spłata go na czas nie będzie problemem, Twoja sytuacja finansowa może się zmienić w jednej chwili. W takim przypadku nie należy czekać na samoistne rozwiązanie problemu, gdyż może to skutkować zaległościami i dodatkowymi odsetkami karnymi. Działaj już teraz i złóż wniosek o wakacje kredytowe w swoim banku. Innymi słowy, zawieszenie spłaty zadłużenia.

Często są częścią oferty kredytu hipotecznego. Dowiedz się, kiedy i na jakich warunkach możesz otrzymać wakacje kredytowe. W dzisiejszych czasach, przy wysokiej inflacji i rosnących ratach, bardzo pomocne dla klientów może być wstrzymanie spłaty na określony czas.

Co to jest kredyt wakacyjny?

Najpierw trzeba odpowiedzieć na pytanie, czym są wakacje kredytowe i jakie korzyści mogą uzyskać klienci, jeśli spróbują z nich skorzystać. Mogą zawiesić raty, wstrzymać lub odroczyć płatności na określony czas. Może obejmować cały kapitał i odsetki lub tylko odsetki lub kapitał.

Wstrzymanie kredytów ratalnych oznacza, że ​​nie spłacasz ich do banku w określonym czasie, co nie jest równoznaczne z ich anulowaniem. Celem wakacji jest chwilowa pomoc klientom banku w spłacie długów.

W okresie zawieszenia spłaty zadłużenia sytuacja kredytobiorcy jest taka, że ​​nadal jest on dłużnikiem banku i za kilka miesięcy będzie musiał spłacać niespłacone raty.

Wakacje kredytowe nie są dla banku żadną stratą.

Prowadzą one do wzrostu kwoty, którą spłacasz w kolejnych ratach lub wydłużenia terminu spłaty kredytu, co zwiększa koszt kredytu – dzięki czemu instytucja zarabia więcej pieniędzy z tego zadłużenia. Oprocentowanie płatne w dniu spłaty kredytu wyliczane jest przez kredytodawcę zgodnie z umową kredytu lub załącznikiem określającym warunki okresu spłaty.

Odroczenie ostatecznego terminu spłaty zwiększy koszt kredytu, choć może on być bardzo niewielki.

Wakacje kredytowe a karencja w spłacie kredytu

Chociaż istnieją podobieństwa między przerwą kredytową a okresem karencji, nie są one dokładnie takie same pod względem rodzajów kredytów, które banki oferują w celu zawieszenia spłaty. Wszystko dlatego, że karencja obejmuje tylko odroczenie należnej części kapitału, a Ty jako kredytobiorca musisz zapłacić bankowi odsetki i ponieść koszty spłaty ubezpieczenia, jeśli zdecydowałeś się zagwarantować spłatę zadłużenia.

Z drugiej strony wakacje kredytowe mogą obejmować tymczasowe opóźnienie w spłacie kapitału i odsetek. W niektórych bankach dotyczy to tylko części depozytu.

Jak długo trwa zawieszenie kredytu podczas wakacji kredytowych?

Wakacje kredytowe nie trwają wiecznie i z czasem będziesz musiał wrócić do normalnego reżimu spłaty, aby bank nie zaczął naliczać odsetek od takiego długu. Jak długo trwa przerwa kredytowa? Ustawowe – do 3 miesięcy. Są też banki, które wychodzą naprzeciw potrzebom klientów i pozwalają na przerwę do 6 miesięcy.

Czy jednak można wstrzymać płatności na dłuższy czas? Niektóre banki na to pozwalają, a przerwa kredytowa może trwać dłużej niż kwartał.

Jak długo możemy korzystać z kredytu wakacyjnego?

Ile razy można odłożyć dług, aby na chwilę zapomnieć o konieczności jego spłaty? To zależy od rodzaju pomocy, z której korzystasz. Jak często możesz legalnie robić przerwy w spłacie kredytu?

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyjaśnia, że ​​każdy klient posiadający kredyt po 13 marca 2020 r. może skorzystać z urlopu ustawowego, aby wstrzymać spłatę kredytu hipotecznego i konsumenckiego na okres do trzech miesięcy.

W rzeczywistości to, jak często można skorzystać z przerwy kredytowej, w dużej mierze zależy od banku.

Jeśli Twój bank udzieli Ci 6-miesięcznego wakacji do kredytu bankowego i po tym okresie, np. w 2020 lub 2021 roku, skorzystałeś z ustawowego okresu odroczenia, możesz mieć nawet 9 miesięcy i nie spłacić zarówno kapitału, jak i odsetek na czas.

Czy wakacje kredytowe wiążą się z kosztami dla kredytobiorców?

Zgodnie z przepisami Tarczy Kryzysowej, wakacje ustawowe nie mogą wiązać się z dodatkowymi kosztami po stronie klienta. Są one postrzegane jako pomoc rządowa dla obywateli, którzy stracili pracę lub główne źródło dochodu z powodu pandemii.

Ustawa przewiduje, że kredytobiorcy mogą wstrzymać spłatę do 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku do banku. W tym czasie instytucja nie jest uprawniona do żadnych odsetek ani dodatkowych kosztów związanych z pożyczką i zawieszeniem pożyczki, poza ubezpieczeniem, jeśli w ogóle takie istnieje.

Poza wakacjami kredytowymi spowodowanymi pandemią koronawirusa wiele banków ma możliwość zaoferowania klientowi indywidualnie zawieszenia spłat rat. Skorzystanie z takiej opcji może być darmowe w większości instytucji bankowych, ale nie oznacza to, że Ty jako kredytobiorca wakacyjny nie poniesiesz żadnych kosztów. Wszystko zależy od wybranej opcji zawieszenia:

  • pełne zawieszenie spłaty kredytu, ale nie przedłużanie okresu kredytowania – bez dodatkowych kosztów;
  • spłata tylko część odsetek od raty, bez przedłużania okresu kredytowania, ogólny koszt kredytu z powodu zawieszenia wzrośnie;
  • spłaca tylko kapitał bez przedłużania okresu kredytowania, zwiększając całkowity koszt spłaty zobowiązań.

Jeśli w którejkolwiek z tych opcji zdecydujesz się na spłatę kredytu później niż wynikałoby to z pierwotnej umowy, całkowity koszt zadłużenia nieuchronnie wzrośnie, ponieważ bank naliczy odsetki od Twojego zadłużenia przez wydłużony okres trwania umowy.

Jak skorzystać z wakacji kredytowych? Co należy zawrzeć we wniosku?

Jak skorzystać z wakacji kredytowych? Jeśli nie możesz tego zrobić w ramach Tarczy Kryzysowej, musisz najpierw sprawdzić, czy bank, z którym jesteś związany, zezwala na zawieszenie. Najczęściej jest to możliwe w przypadku długoterminowych zobowiązań finansowych, w tym kredytów hipotecznych.

Podstawą do ubiegania się o wakacje kredytowe jest wniosek. Większość banków oferuje gotowe wnioski o urlop kredytowy dla klientów, którzy muszą wstrzymać się z spłatą kredytu hipotecznego lub gotówkowego. Wystarczy go wypełnić. W przeciwnym razie napisz własną prośbę, w tym informacje takie jak:

  • Twoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail;
  • informacje dotyczące spłacanego przez Ciebie kredytu (m.in. numer umowy czy kwota pozostała do spłaty);
  • okres, na jaki chcesz zawiesić spłatę kredytu;
  • podpis.

Wnioski o wakacje kredytowe na ogół nie muszą być uzasadnione. Jeśli spełnisz warunki stawiane przez Twój bank klientom chcącym skorzystać z przerwy kredytowej, Twój wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony.

Jak długo trwa rozpatrzenie wniosku? Zależy to głównie od tego, czy okres przedłużenia jest uwzględniony w umowie, czy nie. Jeśli wliczone są wakacje kredytowe, bank natychmiast przetworzy Twoją prośbę. W przeciwnym razie może to potrwać do 30 dni.

Czy bank może odrzucić wakacje kredytowe?

Możesz otrzymać negatywną opinię na temat swojego wniosku w przypadku naruszenia wewnętrznych zasad zawieszenia w Twoim banku. Stanie się tak, jeśli masz działającego komornika lub jeśli Twoja pożyczka jest już uwzględniona w umowie windykacyjnej. Dodatkowo, na Twoją niekorzyść zadziałają częste opóźnienia w trakcie trwania kredytu.

Zazwyczaj banki udzielają karencji tylko klientom, którzy spłacają swoje pożyczki w określonym i regularnym, zaplanowanym czasie. W takiej sytuacji możliwe będzie zawieszenie spłaty. Wystarczy, że złożysz wniosek o wstrzymanie płatności ratalnych.

Czy możesz zrezygnować z przerwy w spłacie kredytu?

Zbyt szybka decyzja w sprawie podjęcia wakacji kredytowych nie oznacza, że ​​musisz się ich trzymać. Możesz zrezygnować, zwłaszcza jeśli chodzi o wysokie koszty – zwiększając całkowitą kwotę należną bankowi, np. wydłużając spłatę kredytu hipotecznego. Jeśli nie potrzebujesz, nie używaj odroczenia.

W przypadku, gdy złożyłeś wniosek o wakacje kredytowe w banku, a następnie podpisałeś aneks z bankiem, zawsze możesz z niego zrezygnować. Zgodnie z prawem, jako kredytobiorca, możesz to zrobić w ciągu 14 dni i kontynuować umowę na dotychczasowych warunkach.