rezygnacja z ubezpieczenia

Czy istnieje możliwość zrezygnowania z ubezpieczenia kredytu w trakcie procesu jego spłaty?

Posiadanie ubezpieczenia kredytowego z pewnością przynosi korzyści, zapewniając spokój umysłu, ale również może wydać się atrakcyjne gdy zamierzasz skorzystać z oferty promocyjnej banku. Niemniej jednak, należy pamiętać, że generuje to dodatkowy, regularny wydatek. Czy jest możliwość zaniechania ubezpieczenia kredytowego w dowolnym momencie? Dowiedz się, jak zrezygnować z tego rodzaju ubezpieczenia oraz kiedy możesz to uczynić.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Czy można zrezygnować z ubezpieczenia kredytu w trakcie jego trwania? Kiedy można to zrobić?
  • Kiedy można zrezygnować z ubezpieczenia kredytu?
  • Czy ubezpieczenie kredytu jest obowiązkowe?
  • Jak sprawdzić, czy kredyt jest ubezpieczony?
 • Czy przysługuje nam zwrot ubezpieczenia w przypadku rezygnacji i spłaty?

Temat ubezpieczenia kredytowego jest obszerny i złożony. Niestety wielu konsumentów bazuje na informacjach udzielanych przez doradców bankowych, którzy zazwyczaj zalecają zakup takiego ubezpieczenia, co jest dla nich korzystne. Czy jednak jest ono rzeczywiście niezbędne? Kiedy można zrezygnować z ubezpieczenia kredytu gotówkowego w trakcie jego trwania i jakie to wiąże się z konsekwencje?

Czy jest możliwość zaniechania ubezpieczenia kredytu w trakcie jego trwania? W jaki sposób to zrobić?

Jeśli rozważasz rezygnację z ubezpieczenia kredytu, to tak, taka opcja istnieje. Gdy zawarłeś umowę kredytową wraz z ubezpieczeniem, masz prawo zrezygnować z ochrony ubezpieczeniowej w dowolnym momencie. Warto jednak pamiętać, że taka decyzja może wpłynąć na Twoje zobowiązania wobec banku.

Przed podjęciem decyzji o rezygnacji z ubezpieczenia kredytu, zaleca się dokładne przeanalizowanie postanowień umowy. Szczególną uwagę należy zwrócić na to, czy bank może podnieść marżę lub oprocentowanie kredytu po zrezygnowaniu z ubezpieczenia.

Często zdarza się, że taka decyzja skutkuje wzrostem kosztów, dlatego warto dokładnie obliczyć, czy korzystanie z ubezpieczenia rzeczywiście przyczynia się do obniżenia miesięcznej raty kredytowej. Odstąpienie od ubezpieczenia kredytu nie zawsze okazuje się ekonomicznie opłacalne.

W jakich okolicznościach można zaniechać ubezpieczenia kredytu?

Jest możliwość złożenia wypowiedzenia umowy ubezpieczenia kredytu w dowolnym momencie. Jednak ważne jest przestrzeganie określonego terminu podanego w umowie lub Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU). Jeżeli w dokumentach nie ma takiego postanowienia, wypowiedzenie umowy ubezpieczenia kredytu będzie miało natychmiastowe skutki.

Czy ubezpieczenie kredytu jest wymagane?

Aby uzyskać odpowiedź na pytanie dotyczące konieczności ubezpieczenia oraz kiedy jest ono obligatoryjne, należy skonsultować to z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. dotyczącą ubezpieczeń obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym oraz Polskim Biurem Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Zgodnie z artykułem 3.1 tej ustawy, jedynym „ubezpieczeniem obowiązkowym” jest „ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu lub ubezpieczenie mienia, jeżeli ustawa lub ratyfikowana przez Rzeczpospolitą Polską umowa międzynarodowa nakłada obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia”.

Oznacza to, że podczas korzystania z produktu bankowego masz faktyczne prawo wyboru, czy chcesz skorzystać z ubezpieczenia czy też nie.

Warto jednak pamiętać!

Najczęściej bank wymaga zawarcia umowy ubezpieczenia przy udzielaniu kredytu, ale nie jest to obowiązek ustawowy dla konsumenta. Dlatego, jeśli rozważasz konkretną ofertę, zaleca się dokładne sprawdzenie jej warunków.

Chociaż ubezpieczenie kredytu nie jest zazwyczaj obowiązkowe, zastanów się nad jego zawarciem. Może ono przyczynić się do poprawy twojej zdolności kredytowej, co bank może zaproponować w celu ułatwienia uzyskania kredytu. (poprzez lepszą cenę, a co za ty idzie niższa ratę)

Szerzej przeczytasz o tym tu: Czy ubezpieczenie kredytu hipotecznego i gotówkowego jest obowiązkowe?

Jak zweryfikować, czy kredyt został objęty ubezpieczeniem?

Najłatwiej jest przejrzeć umowę kredytową, gdzie z pewnością znajduje się informacja dotycząca posiadania ubezpieczenia kredytowego. Jeśli jednak zmarła nam bliska osoba i nie mamy pewności, czy posiadała ona takie ubezpieczenie, zaleca się dostarczenie aktu zgonu do banku, w którym został zaciągnięty kredyt, w celu sprawdzenia tej informacji.

Czy jest możliwość otrzymania zwrotu ubezpieczenia po rezygnacji z kredytu lub przedterminowej spłacie?

Zdarza się, że składka ubezpieczenia kredytowego jest pobierana jako jednorazowa opłata na samym początku spłaty kredytu. Co jednak w sytuacji, gdy zdecydujesz się zrezygnować z kredytu lub spłacisz go przed czasem? Czy masz wówczas szansę na zwrot składki ubezpieczenia kredytowego? Tak, istnieje taka możliwość. Zwrot składki ubezpieczenia kredytowego może nastąpić w przypadku przedterminowej spłaty zadłużenia, dobrowolnej rezygnacji z polisy podczas trwania spłaty kredytu lub wypowiedzenia umowy przez bank.

Aby odzyskać składkę ubezpieczenia kredytowego, należy złożyć odpowiedni wniosek w banku. Zazwyczaj proces ten trwa około 30 dni od złożenia pisemnej rezygnacji.

Polecamy też: Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu. Kiedy jest możliwy i jak go uzyskać?

Jak napisać rezygnację z ubezpieczenia kredytu? Wzór wniosku.

Aby zrezygnować z ubezpieczenia kredytu, konieczne jest złożenie pisemnego wypowiedzenia w banku. Co powinno zawierać to wypowiedzenie? Przede wszystkim musi ono obejmować informacje niezbędne do jednoznacznego zidentyfikowania klienta oraz polisy, a mianowicie:

 • Dane kredytobiorcy, takie jak imię, nazwisko, adres i numer PESEL.
 • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia.
 • Wskazówki dotyczące ewentualnej nadpłaty po rezygnacji z ubezpieczenia, na przykład prośbę o zwrot środków na określony rachunek bankowy.
 • Dane banku.

Wniosek o rezygnację z ubezpieczenia kredytu można sporządzić samodzielnie lub skorzystać z dostępnych w sieci gotowych wzorów. W celu ułatwienia przygotowaliśmy poniżej taki wzór.

Wzór rezygnacji z ubezpieczenia kredytu

Seria i nr polisy:

Nr Umowy kredytu:

Dane Ubezpieczającego:

Nazwisko:

Pierwsze imię:

Drugie imię:

Data urodzenia:

PESEL:

Telefon kontaktowy

Oświadczam, że

[ x ] Wypowiadam

[ x ] odstępuję od

[ ] umowy ubezpieczenia dla Kredytobiorców Banku …. w zakresie ryzyka ….. zawartej pomiędzy mną a ……. na zasadach przewidzianych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Banku…

Jednocześnie proszę o zwrot składki ubezpieczeniowej na wskazany poniżej numer konta bankowego:

……………………………………………………………………………………………………………

Podpis

Czy można zrezygnować z ubezpieczenia przy zakupie na raty?

W wielu przypadkach podczas podpisywania umowy o kredyt ratalny, bank proponuje dodatkowe ubezpieczenie jako warunek skorzystania z atrakcyjnej oferty. Sytuacja ta ma również miejsce w ofercie „Raty Pod Ochroną” proponowanej przez EURO RTV AGD. Warto jednak zauważyć, że nawet po podpisaniu umowy istnieje możliwość zrezygnowania z ubezpieczenia.

Co więcej, osoba ubezpieczająca ma prawo do odstąpienia od umowy ubezpieczenia w ciągu 30 dni od jej zawarcia. Jeśli skorzysta z tej opcji, uznaje się, że ochrona nie rozpoczęła się, a składka ubezpieczeniowa jest zwracana w pełnej wysokości. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia Raty Pod Ochroną jest również możliwe w dowolnym momencie.

Rezygnacja z ubezpieczenia kredytu jest zawsze możliwa, ponieważ przysługuje nam to prawo. Niemniej jednak, zawsze warto wcześniej sprawdzić warunki umowy, ponieważ rezygnacja nie zawsze musi być korzystna.