Jakie zadania ma Bankowy Fundusz Gwarancyjny Przed czym chroni

Jakie zadania ma Bankowy Fundusz Gwarancyjny? Przed czym chroni?

Bankowy Fundusz Gwarancyjny stanowi pewność dla Twoich finansów, nawet w sytuacjach ekstremalnych, takich jak bankructwo banku. Istnieje jednak jeden warunek – fundusz gwarancyjny obejmuje środki do określonej kwoty. Jaką sumę obejmuje fundusz gwarancyjny i czy zawsze jest dostępny? Zapoznaj się z informacjami, jak odzyskać środki z BFG!

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Jak działa Bankowy Fundusz Gwarancyjny?
 • Jakie zadania ma BFG?
 • Jak działa gwarancja bankowa? Kto może z niej skorzystać?
 • Jakie banki należą do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego?
 • Jak odzyskać pieniądze z BFG na wypadek upadłości banku?
 • Czy BFG wspomógł już klientów po upadłości jakiegoś banku?

Bankructwo banku nie zwalnia cię z obowiązku spłaty kredytu gotówkowego lub hipotecznego. Jednak czy istnieje równie skuteczna ochrona w przypadku utraty swoich oszczędności?

Jak działa Bankowy Fundusz Gwarancyjny?

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG), często skracany jako BFG, to organizacja, która ma za zadanie utrzymanie stabilności polskiego systemu bankowego. Jego utworzenie oparte jest na Ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Głównym celem BFG jest gwarantowanie depozytów, obejmujących lokaty, konta osobiste i konta oszczędnościowe, w bankach i SKOK-ach działających na obszarze Polski.

Dla klienta oznacza to, że w przypadku zawieszenia działalności konkretnej instytucji przez Komisję Nadzoru Finansowego (np. z powodu naruszenia prawa lub problemów finansowych), środki, które ulokował w niej klient, zostaną mu zwrócone wraz z należnymi odsetkami. Jednakże obowiązuje to tylko do określonej sumy.

Czy wiesz? Inflacja konsumencka i producencka. Czym się różnią?

Jakie zadania ma BFG?

Głównym celem BFG jest ochrona środków klientów bankowych.

Limit wypłat BFG dla każdego klienta, niezależnie od ilości zgromadzonych oszczędności na lokatach czy kontach, wynosi równowartość 100 tys. euro. Obejmuje to oszczędności w każdej walucie, jednak faktyczna wypłata odbywa się w złotówkach, przeliczanej według kursu z dnia zawieszenia działalności banku lub SKOK-u.

Wypłata środków klientów nie jest jedynym zadaniem BFG. Instytucja ta zbiera i analizuje informacje o podmiotach objętych gwarancjami oraz kontroluje poprawność danych w systemach banków. Ponadto, BFG ma obowiązek udzielania pomocy finansowej bankom i SKOK-om (w formie pożyczki lub poręczenia), a także monitoruje wykorzystanie tej pomocy finansowej.

Jak działa gwarancja bankowa? Kto może z niej skorzystać?

Co dzieje się z zdeponowanymi środkami, gdy bank ogłasza upadłość? Pieniądze są wypłacane osobom, do których należą depozyty, ale istnieje limit wypłaty, aż do określonej kwoty.

Na przykład, jeśli wpłaciłeś 50 tysięcy złotych na bankową lokatę, zgodnie z Ustawą o BFG otrzymasz pełne 100% zgromadzonych środków. Jednakże, jeśli masz na przykład milion złotych, otrzymasz jedynie równowartość 100 tysięcy euro.

Polecamy także: Ryzyko inwestycyjne. Jakie czynniki wpływają na ryzyko inwestycji?

To jednak nie oznacza, że odzyskasz pełną kwotę zgromadzoną na lokatach czy kontach. Po upadku instytucji przeprowadzane jest postępowanie upadłościowe, a jej majątek jest wyprzedawany w celu spłaty wierzycieli. Proces ten może być skomplikowany, a w niektórych przypadkach konieczne może być korzystanie z drogi sądowej.

BFG nie zwróci również środków wpłaconych na produkty inwestycyjne. Jeśli posiadasz na przykład produkt łączony, tak jak lokatę z funduszem, otrzymasz zwrot tylko z części lokacyjnej.

Gwarancja bankowa obejmuje nie tylko osoby fizyczne i prawne, ale także jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, posiadające zdolność prawną, a także Szkolne Kasy Oszczędności oraz pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe.

Jakie banki należą do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego?

Kto jest objęty ochroną BFG? Fundusz Gwarancyjny obejmuje banki komercyjne, SKOKI oraz Banki Spółdzielcze. Pełną listę instytucji znajdziesz na oficjalnej stronie BFG.

Poniżej przedstawiamy pełną listę banków komercyjnych, które podlegają Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu:

 • Alior Bank SA
 • Bank BPH SA
 • Bank Handlowy w Warszawie SA (w tym: Citi Handlowy)
 • Bank Millennium SA (w tym: eurobank)
 • Bank Nowy SA
 • Bank Ochrony Środowiska SA
 • Bank Pocztowy SA (w tym EnveloBank)
 • Bank Polska Kasa Opieki SA (posługujący się nazwą handlową Pekao SA)
 • Bank Polskiej Spółdzielczości SA
 • BNP Paribas Bank Polska SA (w tym GOoptima)
 • Credit Agricole Bank Polska SA
 • Deutsche Bank Polska SA
 • DNB Bank Polska SA
 • Getin Noble Bank SA (w tym: Getin Bank, Noble Bank)
 • Idea Bank SA (w restrukturyzacji) (w tym Lion’s Bank)
 • ING Bank Śląski SA
 • mBank SA
 • Mercedes-Benz Bank Polska SA
 • Nest Bank SA
 • Plus Bank SA
 • Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (posługujący się nazwą handlową PKO BP oraz Inteligo)
 • Santander Bank Polska SA (d. Bank Zachodni WBK SA)
 • Santander Consumer Bank SA
 • SGB-Bank SA
 • Toyota Bank Polska SA

Jak odzyskać pieniądze z BFG na wypadek upadłości banku?

Jak odzyskać środki z BFG?

Ogólnie rzecz biorąc, nie są potrzebne żadne szczególne kroki z Twojej strony. BFG ma 20 dni roboczych na sporządzenie listy deponentów i przekazanie jej bankowi, co rozpoczyna proces wypłaty środków.

Terminy wypłaty z BFG:

 • Wypłata gwarantowanych środków: BFG przekazuje zwrot oszczędności w ciągu 7 dni od daty decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o upadłości banku lub SKOK-u. Warto zaznaczyć, że ten termin nie obejmuje środków z IKE lub IKZE, jeśli filia banku znajduje się poza Polską lub jeśli wcześniej toczyłeś spór sądowy z bankiem.

Czas trwania wypłaty z BFG:

 • Okres odbioru: Masz 5 lat od daty upadku banku lub SKOK-u, aby odebrać środki z siedziby BFG. Decyzja o czasie odbioru leży w Twojej gestii. Możesz otrzymać środki w gotówce lub bezpłatnie przelać je na konto w innym banku, zgodnie z własnym wyborem.

Czy BFG wspomógł już klientów po upadłości jakiegoś banku?

Choć zdarza się rzadko, że bank ogłasza upadłość, to historia zna kilka takich przypadków. W Polsce tego typu sytuacje są rzadkie, głównie dlatego, że instytucje napotykające trudności finansowe często podlegają restrukturyzacji, a większe banki często dokonują ich przejęć. Przykładowo, Raiffeisen Bank został przejęty przez BNP Paribas.

Być może zainteresuje Cię także: Zerwanie lokaty. Zobacz, jakie mogą być konsekwencje zlikwidowania lokaty

W przypadku Idea Banku również zastosowano środki Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG), które skutkowały przymusową restrukturyzacją. Bank ten został przejęty przez Bank Pekao S.A. 3 stycznia 2021 r. Warto zaznaczyć, że środki zgromadzone w BFG nie zostały wypłacone, ponieważ nie było takiej konieczności. Wszystkie depozyty klientów zostały w pełni przeniesione do banku przejmującego, razem z zobowiązaniami kredytowymi.

Sytuacja jest nieco inna w przypadku SKOK-ów, które w Polsce doświadczają częstszych przypadków upadłości. Bankowy Fundusz Gwarancyjny już wypłacił ponad 4 miliardy złotych deponentom SKOK-ów w procesach upadłościowych.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny pełni istotną rolę w ochronie zarówno banków, jak i ich klientów. Dzięki środkom przymusowej restrukturyzacji, nałożonym na banki, nie było konieczności wypłaty z jego środków, z wyjątkiem sytuacji dotyczących SKOK-ów. Mimo to warto zdawać sobie sprawę, że środki ulokowane w banku są bezpieczne, nawet w przypadku ogłoszenia jego upadłości.