Co to jest cesja ubezpieczenia

Co to jest cesja ubezpieczenia? Czy jest konieczna, gdy bierzemy kredyt hipoteczny?

Ubezpieczenie to jeden ze sposobów zabezpieczenia kredytu bankowego. Zwykle dotyczy kredytów hipotecznych. Dzięki temu interesy zarówno banku, jak i kredytobiorcy są bezpieczne. Czy zawsze potrzebny jest cesja ubezpieczenia? 

Co to jest cesja ubezpieczenia?

Kiedy zaciągasz kredyt hipoteczny, jest bardzo prawdopodobne, że po raz pierwszy zetkniesz się z pojęciem cesji. Aby nie dać się zaskoczyć wymaganiom banku, warto przed złożeniem wniosku o kredyt dowiedzieć się, czym jest cesja ubezpieczenia.

Przeniesienie praw umownych z ubezpieczenia na bank jest rodzajem gwarancji dla banku udzielającego Tobie kredytu. Zgodnie z postanowieniami umowy cesji, zakład ubezpieczeń jest zobowiązany do wypłaty cesjonariuszowi (czyli w tej sytuacji banku) odszkodowania, w przypadku wystąpienia określonego zdarzenia.

Dzięki cesji w przypadku pożaru lub zalania mieszkania Ty jako właściciel mieszkania nie otrzymasz odszkodowania, ale bank. Przenosząc prawo do odszkodowania na bank przenosisz prawa na instytucję, która udzieliła Ci kredytu.

Dlaczego stosuje się taki mechanizm? To gwarantuje, że bank odzyska pożyczone pieniądze, nawet jeśli mieszkanie zakupione z kredytem nie nadaje się do użytku. Dzięki cesji ubezpieczenia ubezpieczyciel pokrywa odpowiedzialność.

Przeniesienie ubezpieczenia na bank jest zatem poniekąd gwarancją również dla kredytobiorcy.

Cesja ubezpieczenia i kredyt hipoteczny. Czy bank jej wymaga?

Kredyt hipoteczny bardzo często wiąże się z koniecznością uzyskania ubezpieczenia mienia z cesją na bank. Jednak nie zawsze jest to wymagane, ubezpieczenie nieruchomości nie musi być z cesją przy każdym kredycie. W jakich sytuacjach bank najczęściej oczekuje od klienta cesji ubezpieczenia?

Rozwód małżonków, którzy mają wspólny kredyt hipoteczny

Umowa cesji nie musi być podpisana od razu po zaciągnięciu kredytu. Często jest podpisywany podczas rozwodu. Wtedy jedno z małżonków przejmuje całą hipotekę. Ponieważ spłata zadłużenia przez jedną osobę jest dla pożyczkodawcy bardziej ryzykowna, bank może wymagać dodatkowego zabezpieczenia w postaci ubezpieczenia i przeniesienia praw na bank.

Przeniesienie kredytu hipotecznego na inną osobę

Przeniesienie hipoteki na osobę, która wcześniej nie była kredytobiorcą zdarza się rzadko, ale może się to zdarzyć w przypadku sprzedaży nieruchomości. W takiej sytuacji bank bada zdolność kredytową przyszłego właściciela domu i ocenia, czy jest on w stanie spłacić zaciągnięty wcześniej dług. Może być konieczne podpisanie umowy o ubezpieczenie z cesją w celu uzyskania dodatkowej ochrony.

Przeniesienie kredytu hipotecznego na inny obiekt

Hipoteka dotyczy nie tylko konkretnej osoby, ale także konkretnej nieruchomości. Zdarza się, że kredytobiorca decyduje się na zakup nowego mieszkania lub budowę nowego domu. Sprzedaje pożyczoną nieruchomość, ale nie zwraca środków bankowi, lecz przeznacza je na sfinansowanie nowego długu. W takich sytuacjach banki często wymagają dokonania umowy cesji ubezpieczenia, aby mógł się dodatkowo zabezpieczyć.

Warto pamiętać, że cesja ubezpieczenia majątkowego na bank to nie jedyny sposób na zapewnienie zabezpieczenia. Podejście zazwyczaj zależy od samego banku. Niektóre instytucje wymagają od klientów wykupienia ubezpieczenia na życie. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy pożyczkobiorca nie posiada poręczyciela, który mógłby spłacić zobowiązanie po jego śmierci lub w razie poważnego wypadku. Z kolei niektóre instytucje zadowalają się tradycyjnym ubezpieczeniem majątkowym.

Co jeszcze musisz wiedzieć o cesji?

Przed podpisaniem umowy cesji upewnij się, że rozumiesz jej warunki. Dowiedz się, jak długo obowiązuje taka umowa i jakie są jej konsekwencje dla kredytobiorcy. Sprawdź również, czy jest to zawsze wymagane.

Które ubezpieczenia wymagają cesji?

Najpopularniejszą cesją jest przeniesienie praw ubezpieczeniowych majątkowych na bank. Przedmiotem ubezpieczenia nie musi być jednak nieruchomość. W przypadku kredytu gotówkowego można ubezpieczyć np. samochód. Wtedy zostanie ustalone ubezpieczenie OC i AC.

Z reguły im wyższa wartość przedmiotu zakupionego z kredytem i im większa sama kwota kredytu, tym większe prawdopodobieństwo, że bank poprosi o wykupienie i przeniesienie ubezpieczenia. Prawdopodobieństwo tego wzrasta jeszcze bardziej, jeśli pogorszy się Twoja zdolność kredytowa i wzrośnie ryzyko dla banku, że nie będziesz w stanie spłacić zadłużenia w przypadku uszkodzenia mieszkania, domu czy samochodu.

Jakie są obowiązkowe elementy cesji?

Aby cesja ubezpieczenia była wiążąca, umowa musi zawierać wszystkie niezbędne części:

  • przedmiot kredytowania – czyli co jest przedmiotem cesji (np. mieszkanie),
  • oznaczenie cesjonariusza – czyli nazwa oraz adres banku,
  • kwota cesji – zwykle jest ona równoważna kwocie wartości budynku,
  • data ustanowienia cesji,
  • podpis oraz pieczęć osoby, która jest upoważniona przez bank do zawierania umowy.

Zwykle firma ubezpieczeniowa dostarcza gotową umowę cesji. Pamiętaj, aby przeczytać ją uważnie. Jeśli jakakolwiek część tego pozostaje dla Ciebie niejasna, skontaktuj się z pracownikiem firmy ubezpieczeniowej lub prawnikiem.

Cesja ma termin

Cesja ubezpieczenia zawsze ma datę wygaśnięcia. Jest to czas trwania ubezpieczenia. W związku z tym nie trzeba go podpisywać na cały okres spłaty kredytu. Wraz z końcem umowy ubezpieczenia umowa cesji wygasa automatycznie. Aby zachować moc wiążącą, musi zostać ponownie podpisana.

Komu wypłacane są pieniądze na wypadek szkody czy innej sytuacji?

W przypadku szkód objętych warunkami ubezpieczenia odszkodowanie zwykle trafia do banku. W praktyce jednak wypłata środków zależy od danego przypadku. Bank może wyrazić zgodę na wypłatę srodków z ubezpieczenia na wykonanie remontu np. po niewielkiego zalania łazienki itp.

Cesja ubezpieczenia na bank a wypłata odszkodowania

Zdarza się, że jeśli straty są niewielkie, bank zgadza się, aby środki trafiły do ​​kredytobiorcy. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy dochodzi do drobnego remontu związanego z zalaniem mieszkania. Jeśli jednak nieruchomość nie nadaje się do użytku, np. dom spłonie w wyniku pożaru, środki trafiają do banku.

Nie musi to być jednak pełna kwota. Ubezpieczyciel przekazuje do banku tylko taką kwotę, jaka pozostaje na spłatę kredytu. W ten sposób cesja chroni Cię przed sytuacją, w której zostajesz z budynkiem nienadającym się do zamieszkania i kredytem do spłacenia.

Umowa może zawierać szczegółowe postanowienia o tym, co należy zrobić w razie zajścia istotnego zdarzenia. Na przykład może istnieć maksymalna rekompensata, która trafia bezpośrednio do właściciela po wystąpieniu straty bez powiadamiania banku o stracie.

Jeżeli umowa jest zawarta na warunkach ogólnych, ubezpieczyciel bezpośrednio informuje o tym bank, który podejmuje decyzję co dalej. Zwykle, jeśli nie spóźnisz się ze spłatą kredytu, bank odstąpi od spłaty na Twoją korzyść, abyś mógł dokonać niezbędnych napraw.

Cesja ubezpieczenia i kredyt hipoteczny – podsumowanie

Przeniesienie ubezpieczenia na bank to dodatkowe zabezpieczenie, które ma zalety zarówno dla banku, jak i dla kredytobiorcy. Najczęściej stosuje się go przy zaciąganiu kredytu hipotecznego. Wbrew temu, co niektórzy mogą sądzić, może to uratować życie, jeśli zdarzy się niefortunne zdarzenie podczas spłacania długu. Jeśli chcesz sfinansować budowę domu lub zakup mieszkania ze środków banku, dowiedz się, czy kredyt hipoteczny idzie w parze z cesją ubezpieczenia.